Dezelfde wensen, andere zorg

Voor ons is het vanzelfsprekend. Als u ziek bent, gaat u naar de huisarts die u eventueel doorverwijst naar een gespecialiseerde arts. Krijgt u een ongeluk? Dan gaat u met de ambulance naar het ziekenhuis. De rekening wordt naar de verzekeraar gestuurd.

De meeste mensen in Afrika betalen alle kosten voor gezondheidszorg contant en uit eigen zak. Vaak kunnen ze die plotselinge kosten helemaal niet betalen. Ziektekosten leiden daarom vaak tot grote armoede omdat deze mensen bijvoorbeeld hun vee of winkel moeten verkopen om een behandeling te betalen.

Behalve de kosten, zijn de kwaliteit van- en de toegang tot medische zorg in Afrika een groot probleem. Overheidsziekenhuizen zijn overbelast en er is een structureel tekort aan goede apparatuur en medisch geschoold personeel. De meeste Afrikaanse overheden zijn nog niet in staat om deze problemen zelf op te lossen. En waarom zou je voor een zorgverzekering betalen als er toch geen goede arts beschikbaar is, geen medicijnen en lange wachttijden zijn?

 

Het kán anders

Toegang tot goede medische zorg in Afrika is mogelijk, ook voor mensen met een klein inkomen. Dit heeft het  Health Insurance Fund, initiatiefnemer van het Global Health Membership, de afgelopen jaren bewezen. De Nederlandse stichting Health Insurance Fund is in 2006 opgezet met een bijdrage van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het doel: samen met lokale verzekeraars toegang tot goede medische zorg mogelijk maken voor mensen met een klein inkomen in Afrika. Dit doet het Health Insurance Fund door het ondersteunen van een integrale aanpak, waarbij zowel de toegang tot zorg als de kwaliteit ervan wordt verbeterd.

Meebetalen naar draagkracht

In overleg met onverzekerde groepen mensen met een klein inkomen, bijvoorbeeld boeren, melkveehouders, zelfstandige ondernemers, of marktvrouwen, wordt een zorgprogramma opgezet. Dit programma voorziet in de belangrijkste zorgbehoefte van de regio en is afgestemd op de inkomsten van de groep. Zij betalen naar draagkracht mee aan de zorgpremie en het Health Insurance Fund financiert in de beginfase het resterende deel van de premie.

Samenwerking met lokale
overheid

Tegelijkertijd wordt erop toegezien dat de zorgprogramma’s van goede kwaliteit zijn. Zo worden de klinieken en ziekenhuizen getoetst aan internationale kwaliteitsstandaarden. Dit zorgt voor het volgen van de juiste procedures, goede medicijnen en getraind medisch personeel.

Op deze manier krijgen mensen in Afrika toegang tot de zorg die ze nodig hebben. Door samen te werken met de (lokale) overheid werkt het Health Insurance Fund toe naar het punt dat de overheid financieel kan bijdragen én zelf verantwoordelijk wordt voor
het leveren van betaalbare en goede zorg in de verschillende regio’s.

 

Samenwerking met lokale
verzekeraars

De verzekeraars in Afrika zijn gevestigde en gerenommeerde organisaties, die voldoen aan internationale regelgeving en in het bezit zijn van een goedgekeurde accountantsverklaring. Ze zijn vergelijkbaar met andere verzekeraars in de wereld. Het Health Insurance Fund gelooft dat duurzame toegang tot goede zorg alleen bereikt kan worden als overheid en bedrijfsleven de handen ineen slaan.

Daarom verbeteren we samen de hele keten van zorg: goede klinieken, geschoold medisch personeel, goede medicijnen op voorraad en een betaalbare zorgverzekering voor mensen in Afrika. Een functionerend systeem dus, zodat ook zij de zorg krijgen die ze wensen. Net zoals wij hier.

Iedereen heeft
recht op goede zorg

Toegang tot goede zorg

Toegang tot goede zorg

Gemiddeld kost een zorgverzekering in Afrika tussen de € 33,- en € 60,- per persoon per jaar. Voor veel mensen, zoals de boerenfamilies in Nigeria, is dit veel geld. Geld dat zij simpelweg niet hebben of kunnen missen. Uw bijdrage maakt het mogelijk dat zij toegang krijgen tot goede zorg. En dat is een hele zorg minder.

Kwaliteit staat voorop

Kwaliteit staat voorop

Klinieken en ziekenhuizen stapsgewijs verbeteren en uitbreiden, komt de kwaliteit en het aanbod van de zorg ten goede. Net als het organiseren van opleidingen voor artsen en verpleegkundigen. Assistentie en advies bij het opzetten van concrete plannen verbetert de medische standaard in klinieken in Afrika.

Geschoold medisch personeel

Geschoold medisch personeel

Uw bijdrage maakt het mogelijk dat artsen en verpleegkundigen training krijgen. Het biedt het personeel de mogelijkheid hun kennis op peil te houden en uit te breiden. Ook dit komt de kwaliteit en de aanbod weer ten goede.