Contact en Veelgestelde vragen

Waarom zou ik meedoen?

Door deel te nemen aan het Global Health Membership, ondersteunt u de verbetering van kwalitatief goede zorg in Afrika. Uw donatie van een paar euro per maand draagt eraan bij dat mensen in Afrika toegang krijgen tot een dokter of medicijnen als dat nodig is. Plus:

- Trainingen van artsen en verpleegkundigen
- Voldoende medicijnen
- Kwaliteitsverbetering van zorgvoorzieningen
- Betaalbare zorgpremies

We willen allemaal verzekerd zijn van goede en betaalbare zorg. Het Global Health Membership maakt dit ook voor mensen in Afrika mogelijk.

Waarom zorgverzekeringen in Afrika?

Bijna alle mensen in Afrika betalen de kosten voor gezondheidszorg zelf. Vaak kunnen ze die plotselinge kosten helemaal niet betalen.

Stelt u zich eens voor: u bent een koffieboer in Tanzania en u werkt hard om uzelf en uw gezin te voorzien van een redelijk inkomen. Dan wordt u ziek. Omdat u niet bent verzekerd, bent u gedwongen om uw kleine plantage te verkopen. Uw hele gezin valt terug in armoede, omdat de medische kosten te hoog zijn. Alles wat u heeft opgebouwd, is in een klap weg.

Zorgverzekeringen zoals wij die kennen, bestaan niet echt in Afrika. En de verzekeringen die er zijn, dekken maar 4% van de zorgkosten.

Ook is de kwaliteit en de toegang tot medische zorg een groot probleem. Overheidsziekenhuizen zijn overbelast en er is vaak een tekort aan goede apparatuur en medisch opgeleid personeel.

De meeste Afrikaanse overheden zijn niet in staat om deze problemen zelf op te lossen. Daarom werkt de Nederlandse stichting Health Insurance Fund aan een manier die de hele gezondheidssector in deze landen versterkt en verbetert. En dat kan alleen als overheid en het bedrijfsleven de handen ineen slaan. Het Global Health Membership is dan ook een initiatief van het Health Insurance Fund en Achmea.

Wat gebeurt er met mijn bijdrage?

Uw maandelijkse donatie aan het Global Health Membership gaat naar de programma’s van het Health Insurance Fund. Daarmee wordt toegang tot goede zorg voor mensen in Afrika bereikbaar en betaalbaar, onder meer door de introductie van een zorgverzekering, en is de zorg van goede kwaliteit.

Het doel is een goedwerkend zorgsysteem, met betaalbare verzekeringen, goed geïnformeerde mensen, genoeg artsen en verpleegkundigen en voldoende medicijnen voor iedereen.

Hoe weet ik dat mijn donatie goed besteed wordt?

Het Global Health Membership is een initiatief van het Nederlandse Health Insurance Fund en Achmea. Het Health Insurance Fund is een goed doel met een gevestigde, goed georganiseerde bestuursvorm en jaarlijks goedgekeurde accountantsverslagen.

Het Health Insurance Fund heeft, naast haar registratie bij de Kamer van Koophandel, een ANBI status en heeft verder diverse betrouwbare donoren/investeerders, zoals het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Wereldbank en de Amerikaanse overheid (USAID).

Kan ik ook weer opzeggen?

Natuurlijk kunt u uw maandelijkse bijdrage op elk gewenst moment stopzetten. Houdt u er rekening mee dat het even kan duren voor uw stopzetting verwerkt is. U kunt een brief schrijven naar:

Health Insurance Fund t.a.v. Global Health Membership
Postbus 22700
1100 DE Amsterdam

U kunt ook een e-mail sturen naar: ghm@hifund.org, of bellen met 020-2103920.

Waarom betalen wij mee aan hun zorg en niet hun eigen overheid?

Net als bij ons, draagt ook de overheid in Afrika bij aan de gezondheidszorg. En net als bij ons, kunnen zij dit niet alleen. Daarom zijn private partijen, zoals verzekeraars, nodig om de overheid hierbij te helpen.

Dit systeem is in Afrika nog niet overal doorgevoerd. Uw bijdrage is dus aanvullend op het publieke systeem. Het geeft bovendien de klant de mogelijkheid te kiezen voor een zorgverlener én eisen te stellen aan de zorg.

Wat is het Global Health Membership?

Het Global Health Membership (GHM) is een initiatief van de Nederlandse Stichting Health Insurance Fund en Achmea. Zij willen samen met Zilveren Kruis, andere zorgverzekeraars én u, goede gezondheidszorg in Afrika mogelijk maken voor groepen mensen met een laag inkomen. Dit doen zij door bijvoorbeeld artsen en verpleegkundigen te trainen, de kwaliteit van ziekenhuizen te verbeteren en zorgverzekeringen voor mensen in Afrika betaalbaar te maken.

Hoe werkt het Health Insurance Fund?

De Nederlandse Stichting Health Insurance Fund (HIF) is in 2006 opgezet met een bijdrage van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het doel: samen met lokale verzekeraars toegang tot kwalitatief goede zorg mogelijk maken voor mensen met een klein inkomen in Afrika. Dit doet Het Health Insurance Fund door het ondersteunen van een integrale aanpak waarbij zowel de toegang tot zorg als de kwaliteit ervan wordt verbeterd.

Meebetalen naar draagkracht
In overleg met onverzekerde groepen mensen met een klein inkomen, bijvoorbeeld boeren, melkveehouders, zelfstandige ondernemers of marktvrouwen, wordt een zorgprogramma opgezet. Dit programma voorziet in de belangrijkste zorgbehoefte van de regio en is afgestemd op de inkomsten van de groep. De mensen betalen altijd naar draagkracht mee aan de zorgpremie. Het Health Insurance Fund financiert in de beginfase het resterende deel van de premie.

Samenwerking met lokale overheid
Tegelijkertijd wordt erop toegezien dat de zorgprogramma’s van goede kwaliteit zijn. Zo worden de klinieken en ziekenhuizen getoetst aan internationale kwaliteitsstandaarden. Dit zorgt voor de juiste procedures, goede medicijnen en getraind medisch personeel. Op deze manier krijgen meer mensen in Afrika toegang tot goede zorg.

Door samen te werken met de (lokale) overheid werken we toe naar het punt dat de overheid financieel kan bijdragen én zelf verantwoordelijk wordt voor het leveren van betaalbare en goede zorg in de verschillende regio’s.

Samenwerking met lokale verzekeraars
De verzekeraars in Afrika zijn gevestigde en gerenommeerde organisaties, die voldoen aan internationale regelgeving en in het bezit zijn van een goedgekeurde accountantsverklaring. Ze zijn vergelijkbaar met andere verzekeraars in de wereld. Het Health Insurance Fund gelooft dat duurzame toegang tot goede zorg alleen bereikt kan worden als overheid en bedrijfsleven de handen ineen slaan. Zo verbeteren we samen de hele keten van zorg: goede klinieken, geschoold medisch personeel, goede medicijnen op voorraad en een betaalbare zorgverzekering voor voorheen onverzekerde mensen in Afrika.

Wat heeft het Health Insurance Fund bereikt?

Op dit moment zijn er ongeveer 110.000 mensen verzekerd via de programma’s van het Health Insurance Fund in Nigeria, Kenia en Tanzania. Doordat deze mensen nu toegang tot goede zorg hebben verliepen bijna 40.000 bevallingen zonder problemen en zijn ruim 80.000 gevallen van malaria tijdig opgespoord en behandeld.

Daarnaast is de kwaliteit van ruim 900 klinieken enorm verbeterd door de introductie van internationaal erkende medische standaarden en door trainingen aan artsen en verpleegkundigen. Deze klinieken behandelen elke maand ongeveer 1 miljoen patiënten.

Blijft er niks aan de strijkstok hangen?

Nee. Uw geld wordt goed en veilig besteed. En het komt daar terecht waar het nodig is. Zilveren Kruis heeft daarom ook voor de Nederlandse stichting Health Insurance Fund gekozen. Het Health Insurance Fund heeft, naast haar registratie bij de Kamer van Koophandel, een ANBI status en heeft verder diverse betrouwbare donoren/investeerders, zoals het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Wereld Bank en de Amerikaanse overheid (USAID).

Wat kost een zorgverzekering in Afrika?

Gemiddeld kost een zorgverzekering in Afrika tussen de € 33,- en € 60,- per jaar. Voor de meeste mensen, zoals boerenfamilies in Nigeria, is dit veel geld. Geld dat zij simpelweg niet hebben of kunnen missen.

Heeft een klein bedrag per maand wel zin?

Allereerst zijn we ons ervan bewust dat er in Nederland ook mensen zijn die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarom start een donatie bij € 3,- en beslist u zelf of u meer wilt bijdragen.

Omdat het Global Health Membership een internationaal initiatief is, geldt hier vooral de kracht van het aantal deelnemers. Met uw donatie maakt u de toegang tot goede zorg voor mensen in Afrika bereikbaar en betaalbaar, door bijvoorbeeld de introductie van een zorgverzekering. Ook is het mogelijk om de zorg te verbeteren door artsen te trainen en kwaliteitscontroles in te voeren.

U maakt dus ook met een kleine bijdrage een groot verschil!

Wie zijn de verzekerden in Afrika?

Dit zijn vooral werkende mensen die een laag inkomen hebben. Bijvoorbeeld de boeren in de Nigeriaanse provincie Kwara, koffieboeren in Tanzania, melkveehouders in Kenia of kleine ondernemers en marktvrouwen in Lagos.

Het zijn groepen mensen die zich economisch aan het ontwikkelen zijn, maar nooit kunnen groeien, zolang zij geen toegang krijgen tot betaalbare en goede zorg. De gemoedsrust en zekerheid van een zorgverzekering is daarom goud waard. Zij staan niet meer voor onverwachte kosten en kunnen zich volledig focussen op economische zelfstandigheid.

Wat zit er in het verzekeringspakket?

In het pakket zit alle basiszorg, kleine chirurgische ingrepen, moeder- en kind zorg en behandeling voor malaria.

Kan iedereen in heel Afrika een verzekering afsluiten?

Nog niet. We zijn begonnen in Afrikaanse regio’s waar een rustig politiek klimaat heerst en waar een redelijke infrastructuur aanwezig is. Daardoor kunnen we samen met de lokale overheid en verzekeraars werken aan een kwalitatief goed zorgsysteem. Natuurlijk willen we dit graag uitbreiden. Daarom is uw bijdrage ook zo gewenst: daarmee kunnen we grotere groepen mensen bereiken en onze aanpak verder uitrollen.

Wat is de ambitie van het Global Health Membership?

We willen realiseren dat in 2018 1 miljoen Afrikanen met een laag inkomen verzekerd zijn.

Wat maakt het Global Health Membership anders dan andere goede doelen?

Ons uitgangspunt is de medische zorg in Afrika duurzaam én structureel te verbeteren.

- Met lokale partners die daar werken;
- Afrikanen dragen zelf bij;
- Geen eenmalige acties, maar de hele keten van zorg verbeteren;
- Geen noodhulp, maar lange termijn hulp.

Waarom doet Zilveren Kruis mee?

Zilveren Kruis gelooft in de aanpak van het Health Insurance Fund en ziet in het Global Health Membership initiatief, de mogelijkheid om mensen te verbinden op basis van solidariteit en gelijkwaardigheid.

Ieder mens heeft uiteindelijk dezelfde behoefte aan kwalitatief goede zorg. Samen met u en andere internationale verzekeraars wil Zilveren Kruis daaraan bijdragen.

Contactinformatie

Postadres

Postbus 22700
1100 AP Amsterdam

Telefoon: 020-2103920
E-mail: info@globalhealthmembership.org

Stel een vraag of vraag informatie aan

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.